FILIALA JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Borcea

Comună membră ACoR din 29.10.2004

Prin HCL nr. 41 din 29.10.2004 comuna Borcea a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Cocargeaua, făcea parte din plasa Borcea a județului Ialomița și avea în compunere satele Cocargea, Buliga și târlele Nefelea și Renciu, având în total 2513 locuitori. În comună existau trei biserici și două școli — una de băieți, cu 80 de elevi și una de fete, cu 31 de eleve. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei, mai funcționa în aceeași plasă și comuna Pietroiu, formată numai din satul de reședință, având 1277 de locuitori, o școală mixtă cu 99 de elevi și o biserică.

Anuarul Socec din 1925 consemnează cele două comune în plasa Fetești a aceluiași județ; comuna Pietroiu, cu satul ei, avea 2320 de locuitori, iar comuna Cocargeaua avea în satele Cocargeaua și Buliga 3364 de locuitori. În 1931, satul Buliga a trecut la comuna Fetești, ambele comune rămânând fiecare doar cu satul ei de reședință.

În 1950, cele două comune au trecut în administrarea raionului Fetești din regiunea Ialomița, apoi (după 1952) din regiunea Constanța și (după 1956) din regiunea București. În 1964, satul și comuna Cocargeaua au primit ambele denumirea de Borcea. Ele au trecut în 1968 înapoi la județul Ialomița, reînființat; cu această ocazie, comuna Pietroiu a fost desființată, satul Pietroiu fiind la rândul său desființat și inclus în satul Borcea. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.

Comuna se află în extremitatea estică a județului, la limita cu județele Constanța și Ialomița, pe malul stâng al Dunării, fiind străbătută și de Brațul Borcea al acesteia. Este traversată de șoseaua națională DN3B, care leagă Călărașiul de Fetești și Giurgeni. La Borcea, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ308A, care duce spre nord, la Fetești (unde se termină în DN3A.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Borcea, județul Călărași

Descrierea stemei:
Stema comunei Borcea, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat. În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o pasăre în zbor de argint. În partea superioară, în stânga, în câmp roșu, se află un călăreț pe un cal aflat în salt, totul de aur. În vârful scutului, în dreapta, în câmp roșu, se află un mănunchi format din 5 spice de grâu de aur. În vârful scutului, în stânga, în câmp albastru, se află un brâu undat de argint, având deasupra un pește de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Pasărea în zbor face referire la aeroportul militar din localitate. Călărețul reprezintă călărețul danubian, o semizeitate getică datând din sec. IV-III î.Hr. și descoperit în urma unor săpături arheologice. Mănunchiul cu spicele de grâu simbolizează una din ocupațiile de bază ale locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei. Brâul undat reprezintă râul Borcea, iar peștele simbolizează bogăția piscicolă a zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Theodor-Aniel NEDELCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaborcea.ro
 E-mail: comunaborcea@yahoo.com
 Telefon: +40 242 340 063