FILIALA JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Căscioarele

Comună membră ACoR din 26.07.2011

Prin HCL nr. 23 din 26.07.2011 comuna Căscioarele a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Oltenița a județului Ilfov și avea în compunere doar satul de reședință, cu 1209 locuitori care trăiau în 240 de case și 7 bordeie. În comună funcționau o biserică și o școală mixtă cu 27 de elevi (dintre care 3 fete). Anuarul Socec din 1925 o consemnează în aceeași plasă, având, în satele Căscioarele și Talaba, 1623 de locuitori.

În 1950, comuna a trecut în administrarea raionului Oltenița din regiunea București, după care în 1968 a revenit la județul Ilfov, reînființat, tot atunci satul Talaba fiind desființat și inclus în satul Căscioarele. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.

Comuna se află în extremitatea sud-vestică a județului, la limita cu județul Giurgiu și cu regiunea Silistra din Bulgaria, pe malul stâng al Dunării și pe malul râului Zboiul, în zona unde acesta formează lacul Cătălui. Este traversată de șoseaua națională DN41, care leagă Oltenița de Giurgiu.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Florin BORDEI

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunacascioarele.ro
 E-mail: contact@comunacascioarele.ro
 Telefon: +40 242 525 046