FILIALA JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Chirnogi

Comună membră ACoR din 28.04.2005

Prin HCL nr. 14 din 28.04.2005 comuna Chirnogi a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Numele comunei provine cel mai probabil din limba turcă - kirnak, -gi - s.f.s. roaba, s.f.pl. roabe (sclave), ori bulgară - kirnoga/kirnozi - insemnand picior ori picioare murdare). La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Oltenița a județului Ilfov și era a doua cea mai mare comună din județ, după comuna Lipia-Bojdani. Era formată numai din satul de reședință, cu 4620 de locuitori, ce trăiau în 778 de case și 8 bordeie. În comună funcționau trei biserici, două mori cu aburi, două mașini de treierat cu aburi, o școală de băieți cu 128 de elevi și o școală de fete cu 42 de eleve. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în aceeași plasă, cu o populație de 6187 de locuitori.

În 1950, comuna a fost transferată raionului Oltenița din regiunea București, până în 1968, când a revenit la județul Ilfov, reînființat. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.

Comuna se află în sud-vestul județului, pe malul stâng al Dunării și pe cel drept al Argeșului, la confluența celor două râuri, la limita cu regiunea Silistra din Bulgaria. Este traversată de șoseaua națională DN41, care leagă Oltenița de Giurgiu. La Chirnogi, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ411, care duce spre nord-vest la Radovanu, Crivăț și mai departe în județul Giurgiu la Hotarele (unde se termină în DN5A).

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Chirnogi, județul Călărași

Descrierea stemei:
Stema comunei Chirnogi, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de două brâuri undate de argint. În partea superioară se află un ciorchine cu struguri de aur, flancat de două spice de grâu poziționate în săritoare, de aur. În vârful scutului se află o faleră de aur. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Ciorchinele cu struguri și spicele de grâu semnifică principalele ocupații ale locuitorilor, viticultura și agricultura. Brâurile undate simbolizează faptul că localitatea se află la confluența râului Argeș cu fluviul Dunărea. Falera amintește de trecutul istoric al localității și vestigiile arheologice descoperite în zonă. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 Ion ȘTEFAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunachirnogi.ro
 E-mail: prim_chirnogi@yahoo.com
 Telefon: +40 242 524 239