FILIALA JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Chiselet

Comună membră ACoR din 31.07.2019

Prin HCL nr. 27 din 31.07.2019 comuna Chiselet a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Numele comunei vine de la un boier local, cu numele de Ion Chiseliță, schimbat în 1918 în Chiselet.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Oltenița a județului Ilfov și era formată din satele Chiselet și Surlari, cu o populație de 2400 de locuitori, ce trăiau în 363 de case și 4 bordeie. În comună funcționau o școală mixtă, două biserici și o mașină de treierat cu aburi. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în aceeași plasă, având 3068 de locuitori în localitățile Chiselet-Fundu și Surlaru.

În 1950, comuna a fost transferată raionului Oltenița al regiunii București, iar satul Surlari a luat în 1964 denumirea de Dunărea. În 1968, comuna a revenit la județul Ilfov, reînființat, iar satul Dunărea a fost desființat și comasat cu satul Chiselet. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.

Comuna se află în extremitatea sudică a județului, pe malul stâng al Dunării, acolo unde aceasta formează granița cu regiunea Silistra din Bulgaria. Este traversată de șoseaua națională DN31, care leagă Oltenița de Călărași.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Mihail PENU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariachiselet.ro
 E-mail: primariachiselet@yahoo.com
 Telefon: +40 242 521 023