FILIALA JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Dichiseni

Comună membră ACoR din 23.12.2004

Prin HCL nr. 46 din 23.12.2004 comuna Dichiseni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Borcea a județului Ialomița și era formată din satele Dichiseni, Coslogeni și Satnoeni, și din târlele Mandache și Putineiu, având în total 1181 de locuitori. În comună funcționau trei biserici (una în fiecare sat) și o școală mixtă cu 65 de elevi (din care nouă fete). Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în plasa Fetești a aceluiași județ, având în satele Brătieni, Coslogeni, Dichiseni și Satnoeni 2178 de locuitori.

În 1950, comuna a trecut în administrarea raionului Fetești din regiunea Ialomița, apoi (după 1952) din regiunea Constanța și (după 1960) din regiunea București, satul Brătieni luând, în timpul regimului comunist, numele de Liberatatea. În 1968, comuna a revenit la județul Ialomița (reînființat), iar satul Libertatea a fost dezafectat forțat de autoritățile comuniste în 1977 (deși a continuat să figureze în nomenclatorul localităților). În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.

Comuna se află în partea de sud-est a județului, pe malul stâng al Dunării, la limita cu județul Constanța. Este străbătută de brațul Borcea al Dunării, braț pe malul căruia se află localitățile componente. Prin comună trece șoseaua națională DN3B, care leagă Călărașiul de Fetești.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Iulian RADU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariadichiseni.ro
 E-mail: primaria.dichiseni@yahoo.ro
 Telefon: +40 242 313 637