FILIALA JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Dragalina

Comună membră ACoR din 31.10.2017

Prin HCL nr. 81 din 31.10.2017 comuna Dragalina a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Dragalina a apărut în 1931, după ce au fost împroprietăriți țărani care luptaseră în Primul Război Mondial; inițial, comuna a avut doar satul de reședință și făcea parte din județul Ialomița În 1950, a fost transferată raionului Călărași din regiunea Ialomița și apoi (după 1952) din regiunea București. În 1968, a revenit la județul Ialomița, reînființat, ea având atunci deja și satele Constantin Brâncoveanu, Drajna și Drajna Nouă. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași, în acest moment satul Drajna dispărând.

Pe 30 aprilie 2019, comuna a fost martoră la una dintre cele mai mari tornade de până acum în România, rănind 12 oameni și răsturnând un autocar.

Comuna se află în nordul județului, la limita cu județul Ialomița, iar pe teritoriul ei se află mai multe noduri rutiere și feroviare importante. La Drajna Nouă se intersectează șoselele naționale DN21, care leagă Călărașiul de Slobozia, cu DN3A, care leagă Lehliu-Gară de Fetești. De asemenea, prin comună trece autostrada București–Constanța, pe care este deservită de nodul Drajna. În sistemul feroviar, în comuna Dragalina se intersectează calea ferată București–Constanța cu calea ferată Călărași–Slobozia, comuna fiind deservită de stația comună celor două linii și denumită Ciulnița (după comuna cu acest nume din județul vecin Ialomița).

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Dragalina, județul Călărași

Descrierea stemei:
Stema comunei Dragalina, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat și despicat în partea superioară. În partea superioară, în partea dreaptă, în câmp roșu, pe un soclu dreptunghiular, se află bustul unui bărbat, văzut din față, purtând mustață, chipiu cu panaș pe cap, îmbrăcat cu o tunică cu epoleți, încheiată cu doi nasturi, având la gât Crucea de Fier, iar pe piept, în partea stângă, poziționate 2:1, Ordinul „Mihai Viteazu“, Ordinul „Coroana României“ și Ordinul „Steaua României“, totul de argint. În partea superioară, în partea stângă, în câmp verde, se află trei spice de grâu de aur, încrucișate. În vârful scutului, pe culoare albastră, se află un soldat roman, cu un coif pe cap, încins la mijloc, în partea stângă, cu o sabie, ținând cu mâna dreaptă o sabie cu un cap de turc înfipt în ea, totul de argint. Soldatul stă călare pe un cal alb, aflat în salt, cu valtrap și harnașament auriu, ținând cu mâna stângă frâul animalului. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Bustul face trimitere la generalul Ioan Dragalina, erou al Primului Război Mondial, cel de la care provine numele comunei. Cele trei spice de grâu fac referire la ocupația de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor ce alcătuiesc comuna. Soldatul roman călare este preluat din blazonul lui Constantin Brâncoveanu, domnul Țării Românești, pe ale cărui moșii s-a format comuna. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Marian-Gabriel STANCIU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunadragalina.ro
 E-mail: pdragalina@gmail.com
 Telefon: +40 242 708 073