FILIALA JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Dragoș Vodă

Comună membră ACoR din 27.02.2009

Prin HCL nr. 7 din 27.02.2009 comuna Dragoș Vodă a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, teritoriul actual al comunei făcea parte din comuna Albești din plasa Ialomița-Balta a județului Ialomița, singurul existent dintre satele ei fiind Socoalele. Anuarul Socec din 1925 consemnează apariția comunei Dragoș Vodă, cu 2331 de locuitori în satele Dragoș Vodă și Socoalele, iar până în 1931 a apărut și satul Bogdana.

În 1950, comuna a trecut în administrarea raionului Călărași din regiunea Ialomița și apoi (după 1952) din regiunea București. În 1968, a revenit la județul Ialomița (reînființat) și în 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.

Comuna se află în nordul județului, la limita cu județul Ialomița. Este traversată de șoseaua națională DN3A, care leagă Lehliu Gară de Fetești. La Dragoș Vodă, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ306, care duce spre nord în județul Ialomița la Albești, Andrășești (unde se intersectează cu DN2A), Gheorghe Doja și Reviga și spre sud la Vâlcelele și Cuza Vodă (unde se termină în DN3). Pe calea ferată București-Constanța, este deservită de stația Dragoș Vodă și de halta Bogdana. Prin sudul comunei trece și autostrada București–Constanța, dar aceasta nu are nicio ieșire pe teritoriul ei.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Dragoș Vodă, județul Călărași

Descrierea stemei:
Stema comunei Dragoș Vodă, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă. În partea superioară, în câmp roșu, se află un plug de argint, orientat spre stânga. În dreapta, în câmp verde, se află două spice de grâu, care se întretaie în partea inferioară, având între ele un știulete de porumb așezat în pal, totul de aur. În stânga, în câmp albastru, se află o cruce treflată de aur, cu brațul vertical inferior mai alungit. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Plugul, spicele de grâu și știuletele de porumb simbolizează ocupația de bază a locuitorilor, agricultura, iar cele 3 plante erbacee indică numărul satelor componente ale comunei. Crucea reprezintă lăcașele de cult din zonă. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Radu-Aurel ION

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariadragosvoda.ro
 E-mail: secretar@primariadragosvoda.ro
 Telefon: +40 242 345 711