FILIALA JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Frăsinet

Comună membră ACoR din 29.02.2016

Prin HCL nr. 9 din 29.02.2016 comuna Frăsinet a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Oltenița a județului Ilfov și era formată din satele Frăsinet și Noua Văcărească, cu 916 locuitori ce trăiau în 216 case și 22 de bordeie. În comună existau două biserici, o școală mixtă, o moară cu aburi și una de apă. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționa, în aceeași plasă, și comuna Tăriceni, formată din satele Curătești, Luptători, Odaia Vlădichii și Tăriceni, cu 1351 de locuitori. Comuna Tăriceni avea trei biserici (la Curătești, Odaia Vlădichii și Tăriceni) și două școli mixte.

Anuarul Socec din 1925 consemnează comunele în plasa Sărulești a aceluiași județ, comuna Frăsinet având 1147 de locuitori în satele Frăsinet, Ciorușelu, Noua Văcărească și în cătunul Mavrodinoaia. Comuna Tăriceni, în aceeași compoziție plus satul Sultana, avea 2256 de locuitori.

În 1950, cele două comune au trecut în componența raionului Oltenița din regiunea București. În 1968, ele au revenit la județul Ilfov, reînființat, comuna Tăriceni fiind desființată și inclusă în comuna Frăsinet, care a căpătat forma actuală. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.

Comuna se află în zona central-vestică a județului, pe malurile Mostiștei. Este traversată de șoseaua județeană DJ303, care o leagă spre sud de Mânăstirea (unde se termină în DN31) și spre nord de Valea Argovei, Gurbănești, Sărulești și Tămădău Mare (unde se termină în DN3).

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Alin-Daniel PLOEȘTEANU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariacomuneifrasinet.ro
 E-mail: primariafrasinet2008@yahoo.com
 Telefon: +40 242 645 908