FILIALA JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Jegălia

Comună membră ACoR din 29.01.2009

Prin HCL nr. 6 din 29.01.2009 comuna Jegălia a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Borcea a județului Ialomița și avea în compunere satele Jegălia și Beilicu, populația lor totală fiind de 1713 locuitori. În comună existau o școală mixtă cu 90 de elevi, și două biserici. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționa în aceeași plasă și comuna Gâldău, formată din satele Gâldău și Mereanu și având 809 locuitori, o școală mixtă cu 41 de elevi (dintre care 4 fete) și o biserică. Ambele comune se aflau pe moșia „Deleanca”, ce aparținuse mănăstirii Dealu și fusese secularizată în 1864.

În 1925, Anuarul Socec consemna cele două comune în plasa Fetești a aceluiași județ. Comuna Jegălia avea aceeași compoziție și 2329 de locuitori; comuna Gâldău avea doar satul de reședință cu o populație de 1301 locuitori.

În 1950, cele două comune au fost transferate la raionul Fetești din regiunea Ialomița, apoi (după 1952) din regiunea Constanța și (după 1960) din regiunea București. În 1964, satul Beilic a devenit Iezeru. Comunele au revenit la județul Ialomița (reînființat) în 1968, când comuna Gâldău a fost desființată și inclusă în comuna Jegălia. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.

Comuna se află la aproximativ jumătatea drumului dintre Călărași și Fetești și este străbătută de șoseaua națională DN3B, care leagă cele două orașe. Satele Jegălia și Iezeru sunt despărțite de un iaz (de aici și numele unuia) peste care e construit un pod. Satul Gâldău este despărțit de Jegălia de o luncă, pe o distanță de circa 1 km. Spre sud de comuna Jegălia, la aproape un kilometru depărtare curge Brațul Borcea, braț al Dunării (între Borcea și Dunărea Veche, celălalt braț, se află Balta Ialomiței). Între Jegălia și Iezeru se află un canal de irigații săpat artificial și care este alimentat din Brațul Borcea, iar între partea sudică a comunei și Brațul Borcea sunt mlaștini și izlaz, iar în partea nordică sunt terenuri arabile (Bărăganul). La vest se află comuna Unirea (fosta Șocariciu), iar la est se află comuna Borcea, distanța dintre localități fiind relativ mică în această zonă.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Jegălia, județul Călărași

Descrierea stemei:
Stema comunei Jegălia, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat și despicat în șef. În partea superioară, în dreapta, în câmp argintiu, se află o salcie verde dezrădăcinată. În partea superioară, în stânga, în câmp verde, se află un știulete de porumb și un spic de grâu, care se întretaie în partea de jos, având între ele o floarea-soarelui așezată în pal, totul de aur. În vârful scutului, în câmp albastru, se află un brâu undat, având deasupra un pește ondulat, poziționat în pal, totul de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Salcia și peștele reprezintă bogăția silvică și piscicolă a zonei. Știuletele de porumb, spicul de grâu și floarea-soarelui simbolizează ocupația de bază a locuitorilor, agricultura, iar cele 3 plante erbacee indică numărul satelor componente ale comunei. Brâul undat evocă hidrografia localității. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Aurel VASILE

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. VICEPREȘEDINTE în Consiliul Director al Filialei Județene Călărași a Asociației Comunelor din România

Date de contact: