FILIALA JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Modelu

Comună membră ACoR din 28.09.2017

Prin HCL nr. 63 din 28.09.2017 comuna Modelu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Tonea și făcea parte din plasa Borcea a județului Ialomița și era formată din satele Tonea, Cadina, Roseți-Clăcași și Gambeta, precum și din târlele Nacu, Sârbi, Căprăreasa, Budulea, Puțu din Grind, Potârnichea, Mănucu, Ceacănu, Nisipu și Prodanu, având în total 1483 de locuitori. În comună existau o școală mixtă și două biserici. Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în plasa Ciocănești a aceluiași județ, având satele Tonea și Satu Model, cu 1913 locuitori; tot atunci, în nordul comunei actuale, a apărut în aceeași plasă și comuna Radu Negru, cu satele Radu Negru și Stoenești, având 2416 locuitori.

În 1950, a trecut în administrarea raionului Călărași din regiunea Ialomița și apoi (după 1952) din regiunea București. În 1968, a revenit în componența județului Ialomița, reînființat, fiind deja numită Modelu, după noua reședință. Tot atunci, comuna Radu Negru a fost desființată și satele ei au fost incluse în comuna Modelu, comună suburbană a municipiului Călărași. În 1989, s-a renunțat la conceptul de comună suburbană, iar comuna Modelu a fost subordonată direct județului Călărași.

Comuna se află în estul județului, imediat la est de municipiul Călărași, pe malul stâng al Dunării și al brațului Borcea, la limita cu județul Constanța. Este traversată de șoseaua națională DN3B, care leagă Călărașiul de Fetești, precum și (prin extremitatea de nord-vest) de șoseaua națională DN21, care leagă Călărașiul de Slobozia.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Modelu, județul Călărași

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Modelu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. În partea superioară, în câmp roșu, se află 3 spice de aur, toate de aceeași mărime și dispuse în mod egal. În partea inferioară, în câmp albastru, se află o casă de argint, iar vârful scutului este delimitat de fascia undată de un câmp de argint. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Spicele de grâu semnifică ocupația de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul spicelor reprezintă numărul satelor care alcătuiesc comuna. Casa face trimitere la construcțiile de acest fel, care dau denumirea localității. Fascia amintește de brațul Borcea al fluviului Dunărea, pe al cărui mal stâng se află localitatea. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Gheorghe DOBRE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariamodelu.ro
 E-mail: primarie@primariamodelu.ro
 Telefon: +40 242 312 553