FILIALA JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Șoldanu

Comună membră ACoR din 29.09.2006

Prin HCL nr. 28 din 29.09.2006 comuna Șoldanu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, pe teritoriul actual al comunei funcționa comuna Aprozi-Negoești, în plasa Negoești a județului Ilfov. Ea era formată din satele Aprozi, Frecați, Lacu Cocorului și Negoești, având în total 1235 de locuitori, ce trăiau în 281 de case și 12 bordeie. În comună funcționau o moară cu aburi, două biserici (la Aprozi și Negoești) și o școală mixtă, iar principalii proprietari de pământuri erau generalul Manu, statul și Elena C. Cornescu. Anuarul Socec din 1925 consemnează această comună în plasa Budești a aceluiași județ, sub numele de Aprozi, având în compunere satele Aprozi, Negoești și Șoldanu. În 1931, a apărut comuna actuală, denumită Negoești și formată din satele Negoești-Poșta și Șoldanu.

În 1950, comuna a trecut în administrarea raionului Oltenița din regiunea București, revenind la județul Ilfov în 1968, ea având atunci deja numele de Șoldanu, de la noua reședință. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.

Comuna se află în vestul județului, pe malul stâng al Argeșului, în aval de orașul Budești. Comuna este traversată de șoseaua națională DN4, care leagă Oltenița de București. La Șoldanu, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ403, care duce spre sud la Radovanu și spre nord-est la Luica și Mânăstirea (unde se termină în DN31). Prin comună trece și calea ferată București-Oltenița, pe care este deservită de haltele Negoești și Șoldanu.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Iulian GEAMBAȘU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primaria-soldanu.ro
 E-mail: soldanu@cl.e-adm.ro
 Telefon: +40 242 530 530