FILIALA JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ștefan cel Mare

Comună membră ACoR din 11.09.2000

Prin HCL nr. 37 din 11.09.2000 comuna Ștefan cel Mare a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Satul Ștefan cel Mare a apărut sub numele de Cocargeaua Nouă în urma reformei agrare din 1921, fiind arondat în 1931 comunei Perișoru. După al Doilea Război Mondial, comuna a primit numele de Ștefan cel Mare și a devenit comună de sine stătătoare, fiind transferată în 1950 raionului Fetești din regiunea Ialomița, apoi (după 1952) din regiunea Constanța și (după 1956) din regiunea București. În 1968 a revenit la județul Ialomița, reînființat. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.

În ceea ce privește relieful comunei, acesta este în întregime unul de câmpie, cu suprafața relativ netedă, care local înclină ușor către sud. Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează printr-un climat continental excesiv cu contraste mari de la vară la iarnă. Flora și fauna este caracteristică zonei de stepă. În ceea ce privește existența pe teritoriul comunei a cursurilor și oglinzilor de apă, din datele existente reiese numai existența unor bălți cu stuf. Suprafața comunei este de 2344 ha, din care 272 ha teren intravilan și 2072 ha teren extravilan. A fost înființată ca unitate administrativ – teritorială în anul 1931, purtând denumirea de Cocargeaua Nouă până în anul 1942 când a luat numele de Ștefan cel Mare.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Nicolae PANDEA

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. PREȘEDINTELE Consiliului Director al Filialei Județene Călărași a Asociației Comunelor din România

2. VICEPREȘEDINTE în Consiliului Director Național al Asociației Comunelor din România

Date de contact: