FILIALA JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Vâlcelele

Comună membră ACoR din 24.03.2005

Prin HCL nr. 10 din 24.03.2005 comuna Vâlcelele a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna nu exista, ci doar satul Crucea-Giurca în cadrul comunei Mihai Viteazu din plasa Borcea a județului Ialomița. Anuarul Socec din 1925 consemnează însă înființarea comunei Crucea, cu satele Crucea-Giurcă și Ciocănești-Mihai Vodă, având în total 2366 de locuitori; comuna făcea parte din plasa Lehliu a aceluiași județ. În 1931, numele satului Crucea-Giurcă a fost schimbat în Crucea și cel al satului Ciocănești-Mihai Vodă în Floroaica.

În 1950, comuna a fost transferată raionului Călărași din regiunea Ialomița și apoi (după 1952) din regiunea București. În 1964, atât comuna cât și satul ei de reședință au primit numele de Vâlcelele. Comuna a revenit la județul Ialomița, reînființat, în 1968. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.

Comuna se află în partea central-nordică a județului. Este traversată de șoseaua județeană DJ306, care o leagă spre sud de Cuza Vodă (unde se termină în DN3) și spre nord de Dragoș Vodă (unde se intersectează cu DN3A) și mai departe în județul Ialomița de Albești, Andrășești (unde se intersectează cu DN2A), Gheorghe Doja și Reviga. Din acest drum, lângă Floroaica se ramifică șoseaua județeană DJ307A, care deservește satul Vâlcelele.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Vâlcelele, județul Călărași

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Vâlcelele se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat. În partea superioară, în câmp albastru, se află o cruce treflată de argint. În partea superioară, în câmp roșu, se află un cap de bovină de aur. În vârful scutului, în câmp roșu, se află două spice de grâu de aur, poziționate în pal. În vârful scutului, în câmp albastru, se află 2 știuleți de aur, așezați în pal. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Crucea amintește de vechea denumire a localității, Crucea Giurchii. Capul de bovină, spicele de grâu și știuleții de porumb reprezintă principalele ocupații ale locuitorilor, zootehnia și agricultura. Numărul spicelor și cel al știuleților simbolizează numărul satelor componente ale localității. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ionel TATU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariavilcelele.ro
 E-mail: primaria_vilcelele@yahoo.com
 Telefon: +40 242 346 603