FILIALA JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Echipa de auditori