FILIALA JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Președintele

Președintele Filialei județene Călărași a ACoR
Președintele Filialei Județene Călărași