FILIALA JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Poienarii Burchii
25.11.2004